Vedligeholdelseskonto

Er du lejer af en bolig, har du måske hørt om begrebet ‘vedligeholdelseskonto’. 

 

Men hvad er det egentlig? 

 

Kort sagt er en vedligeholdelseskonto en konto, der er knyttet til dit lejemål, og som kun kan bruges til istandsættelse og vedligeholdelse af boligen i løbet af din lejeperiode. 

 

Men hvordan fungerer det i praksis? Er det alle, der har en vedligeholdelseskonto, og hvem har egentlig vedligeholdelsespligten? 

 

Læs med her og få svar på alle dine spørgsmål om vedligeholdelseskontoen.

 

 

Hvad er en vedligeholdelseskonto?

En vedligeholdelseskonto er en konto, som er tilknyttet dit lejemål og udelukkende anvendes til vedligeholdelse af boligen i løbet af din lejeperiode. Pengene på kontoen kan kun bruges til renovering og istandsættelse af boligen, og intet andet.

 

En vedligeholdelseskonto kan kun oprettes i forbindelse med leje af en bolig. Når du lejer en bolig, er det normalt kun for en midlertidig periode, og da du ikke er ejer af boligen, er det udlejerens måde at sikre sig, at boligen bliver vedligeholdt under dit ophold. En vedligeholdelseskonto fungerer således som en slags opsparing, hvor man løbende indbetaler et beløb til kontoen, som kan bruges til at dække eventuelle udgifter til istandsættelse og vedligeholdelse af boligen.

 

Udlejeren står for administrationen af kontoen, men det er lejer, der indbetaler pengene til kontoen. Vedligeholdelseskontoen er altså tilknyttet lejemålet og ikke dig som lejer – Derfor kan du heller ikke få penge retur fra kontoen, efter lejemålet er opsagt.

 

Normalt vil pengene på en vedligeholdelseskonto blive anvendt til maling, tapetsering og lakering af gulve. Men der kan gives tilladelse til at bruge pengene til andet vedligeholdelsesarbejde, såsom udskiftning af skabe, fliser eller køkkenvask. Hvis der skal gives tilladelse til at bruge pengene til andet end maling, er det vigtigt at bemærke, at der udover tilladelse fra udlejer skal være mindst tre års opsparing tilbage på kontoen, når arbejdet er udført.

 

 

Hvem har vedligeholdelsespligten?

I princippet har udlejeren som udgangspunkt det fulde ansvar for at vedligeholde både den indvendige og udvendige del af lejemålet. Dog er det ifølge Lejeloven lejers ansvar at sørge for vedligeholdelse og fornyelse af låse og nøgler. I langt de fleste tilfælde aftales det dog i lejekontrakten, at lejer skal stå for den indvendige vedligeholdelse, mens udlejer stadig har ansvaret for alt udvendig vedligeholdelse.

 

Omfanget af lejers vedligeholdelsespligt skal afspejles i huslejen. Jo mere lejer er ansvarlig for, desto lavere bør huslejen være. På samme måde vil huslejen være højere, hvis det er udlejeren, der har det fulde ansvar for vedligeholdelsen, da der i dette tilfælde også skal indbetales til vedligeholdelseskontoen.

 

Indvendig vedligeholdelse

Lejeloven er ikke altid lige til at finde hoved og hale i, når det kommer til vedligeholdelse af dit lejemål. Mange tror, at indvendig vedligeholdelse dækker alt mellem lejemålets fire vægge, men faktisk er det mere specifikt end som så.

 

 

Ifølge Lejeloven omfatter indvendig vedligeholdelse som udgangspunkt:

  • Maling
  • Hvidtning
  • Tapetsering af vægge, lofter og træværk
  • Lakering af gulve

 

Normalt er det lejer, der er ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse, men det skal være klart aftalt i lejekontrakten.

 

Udvendig vedligeholdelse

Mange tror fejlagtigt, at udvendig vedligeholdelse kun omfatter alt uden for lejemålets fire vægge. Men dette er ikke tilfældet. Faktisk dækker udvendig vedligeholdelse alt det, som indvendig vedligeholdelse ikke dækker – også selvom det er indendørs.

 

 

Tjek lejekontrakten for at se, om du har en vedligeholdelseskonto

I din lejekontrakt under §8 vil det fremgå, om du bor i et lejemål med en vedligeholdelseskonto til indvendig vedligeholdelse. Ved hver månedlig betaling af husleje vil du også indbetale til denne konto. Størrelsen af beløbet er fastsat i henhold til lejeloven og justeres hvert år den 1. januar.

Se den aktuelle sats her

 

A- og B-ordning

Når du lejer en bolig, kan der være to forskellige vedligeholdelsesordninger, som kaldes A- og B-ordningen. 

 

Hvis du har en A-ordningen, betyder det, at boligen er istandsat, inden du flytter ind, og at du er ansvarlig for at holde boligen i samme stand, når du flytter ud igen. 

 

Hvis du har en B-ordning, er boligen ikke istandsat, inden du flytter ind, og det er udlejeren, der har ansvaret for at vedligeholde boligen indvendigt. Hvis du har en B-ordning, vil du også have en vedligeholdelseskonto knyttet til boligen, hvor du løbende indbetaler penge til istandsættelse.

 

 

Hvis vedligeholdelsespligten ikke overholdes

Hvis en udlejer ikke overholder sin vedligeholdelsespligt, kan det have alvorlige konsekvenser for lejeren. Huslejenævnet kan pålægge udlejeren at udføre vedligeholdelsesarbejdet og endda sætte huslejen ned, indtil vedligeholdelsen er gennemført. Det betyder, at hvis der er noget i lejemålet, som skal repareres eller istandsættes, og udlejeren ikke tager ansvar for det, kan lejeren klage til Huslejenævnet og få det løst.

 

Omvendt kan lejeren også risikere problemer, hvis vedkommende ikke overholder sin vedligeholdelsespligt. Hvis lejeren ikke sørger for at vedligeholde boligen og inventar, som det er aftalt i lejekontrakten, kan udlejeren betragte dette som misligholdelse af lejemålet og lejekontrakten. I så fald risikerer lejeren at blive opsagt og smidt ud af lejemålet. 

 

 

Hvordan betaler man til vedligeholdelseskontoen?

Du betaler automatisk til vedligeholdelseskontoen sammen med din husleje. Du behøver derfor ikke bekymre dig om at overføre penge til en separat konto.

 

Beløbet, der trækkes fra din husleje til vedligeholdelse, er fastsat i lejeloven, og du kan altid kontrollere, om det er korrekt. Det er altså ikke op til din udlejer at beslutte, hvor mange penge der skal gå til vedligeholdelseskontoen.

 

Dette beløb justeres hvert år, og i 2023 er det 50 kr. pr. m2 pr. år.

 

Hvordan bruger man pengene fra vedligeholdelseskontoen?

Ønsker du at bruge nogle af pengene fra vedligeholdelseskontoen, skal du altid have fat i udlejer først. Du kun kan bruge de penge, der er til rådighed på kontoen, og din udlejer skal godkende, hvilke projekter der skal udføres. Det er således også altid din udlejer, der skal afgøre, om arbejdet er nødvendigt og kan udføres.

 

Du kan altid kontakte din udlejer for at få oplyst saldoen på vedligeholdelseskontoen. Din udlejer kan også hjælpe dig videre med dit projekt og eventuelt foreslå firmaer, der kan løse opgaven, og fortælle om regler for, hvad du må gøre i dit lejemål.

 

Nogle gange kan det også være en mulighed, at du selv står for projektet og får udgifterne dækket på bagkant. Hvis du selv betaler for udgifterne, er det vigtigt at huske at aflevere regningen til din udlejer så hurtigt som muligt. Hvis du ikke gør det inden for tre måneder, kan du risikere ikke at få dine penge tilbage. Det er derfor en god idé at være opmærksom på denne tidsfrist og sørge for at aflevere regningen i god tid.

 

 

Kan man bruge fra vedligeholdelseskontoen, når man fraflytter et lejemål?

Selvom det kan være fristende at tro, at vedligeholdelseskontoen tilhører dig som lejer, er det desværre ikke tilfældet. Kontoen tilhører lejemålet og dermed udlejeren, så du kan ikke kræve, at indeståendet udbetales til dig ved fraflytning.

 

Derfor er det også vigtigt at være opmærksom på, at når du opsiger dit lejemål, kan du ikke længere kræve, at udlejeren udfører indvendig vedligeholdelse ved hjælp af pengene på vedligeholdelseskontoen. Kontoen bliver låst fast, og hvis der er et overskydende beløb, vil det gå til den nye lejer ved genudlejning af lejemålet. For at undgå ubehagelige overraskelser anbefaler vi, at du kontakter udlejeren og kræver istandsættelse, inden du opsiger lejemålet.

 

Huslejenævnet har i flere tilfælde afgjort, at lejere kun kan kræve beløbet på vedligeholdelseskontoen brugt indtil lejekontrakten opsiges. Dette betyder, at lejere kan ende med at skulle betale for istandsættelse af lejemålet, selvom der er penge på vedligeholdelseskontoen.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at nævnspraksis kan være uklar, og resultatet kan variere. Desuden er det vigtigt at bemærke, at misligholdelse af lejemålet, såsom store huller i væggene eller skader på gulvene, ikke vil blive dækket af vedligeholdelseskontoen. Det er derfor altid en god idé at sørge for at holde lejemålet i god stand og undgå skader.