FAQ

Fremvisninger

Har I en venteliste?
Vi har ingen ventelister. Vi har tidligere oplevet meget lange interesselister, hvorfor vi i stedet lægger alle vores ledige lejemål på vores hjemmeside.
Har I en søgeagent?
Nej, vi har ikke en søgeagent. Man skal følge med på vores hjemmeside www.kerebyudlejning.dk, hvor vi lægger vores ledige lejemål op.
Hvordan booker jeg en fremvisning?
Finder du en ledig bolig, som du gerne vil se, så gå ind på lejemålet og book en fremvisning. Vi vil efterfølgende kontakte alle interesserede.
Er jeg sikret på at få en fremvisning?
Vi får rigtig mange henvendelser på vores ledige lejemål, hvorfor vi desværre ikke kan tilbyde alle en fremvisning. Du kan først regne med en fremvisning, når vi har ringet med bekræftelse af dato og tidspunkt.
Kan jeg leje hos jer, hvis jeg er registeret i RKI?
Nej, vi udlejer ikke til personer, der er registeret i RKI.

Inden du flytter ind

Er lejemålet ubegrænset?
Vores lejemål er som udgangspunkt med ubegrænset lejeperiode.
Skal jeg selv tilmelde mig el?
Når man flytter ind, bliver man automatisk tilmeldt el hos Andel Energi. Man kan til enhver tid selv tilmelde sig en anden el-leverandør.
Skal jeg selv tilmelde mig internet?
Ja, man skal som udgangspunkt selv finde en internetudbyder. Vi har enkelte ejendomme, hvor der tilbydes en fælles internetaftale.
Indflytningspris?
Indflytningsprisen på vores lejemål er første måneds husleje, sidste måneds husleje og 3 måneders depositum. Hvis man overtager lejemålet midt på måneden, betaler man halv husleje den første måned.
Er det muligt at få boligstøtte?
Dette afgøres af Udbetaling Danmark og den pågældende kommune. Man kan udfylde en ansøgning på www.borger.dk. Kereby kan ikke tilbyde hjælp eller assistance til dette.
Må jeg holde husdyr?
Det er som udgangspunkt ikke tilladt at holde husdyr i vores ejendomme. Dette vil fremgå af lejekontrakten og evt. også i husordenen. Hvis det er tilladt, vil vi som regel oplyse det når en lejlighed udbydes. Der skal altid gives skriftlig tilladelse fra Kereby, hvis man ønsker at holde husdyr.

Når man er indflyttet

Hvem skal jeg kontakte?
Hvis du ikke finder svar på denne side, kan du altid kontakte vores Servicecenter på e-mail via servicecenter@kereby.dk eller telefon 3945 6200.
Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg ønsker at opsige mit lejemål?
Hvis du ønsker at opsige sit lejemål, skal du kontakte vores servicecenter på servicecenter@kereby.dk eller administratoren for ejendommen. Opsigelsen skal være skriftlig.
Hvem skal jeg kontakte ved akutskade?
Ved akutskader mellem 9-15 på hverdage, kontakt vores servicecenter på 39 45 62 00. Uden for dette tidsrum, tryk 1 for at blive stillet videre til vores samarbejdspartner.
Hvad hvis jeg mister min nøgle?
– Hvis du mister nøglen til din lejlighed, skal du selv kontakte en låsesmed, hvilket er for egen regning. Hvis du mister en systemnøgle, skal du kontakte vores servicecenter der kan bestille en ny nøgle på din egen regning.
Vaskeri?
På nogle af vores ejendomme har vi fælles vaskerier, som er tilgængelige for ejendommens beboere. Hvordan vaskeriet på den specifikke ejendom fungerer, vil man få oplyst ved indflytning.

Ved indflytning

Hvordan foregår et indflytningssyn og hvem mødes jeg med?
Ved indflytning i vores lejemål bliver der afholdt et indflytningssyn. Du mødes på adressen med vores vicevært, og går efterfølgende lejligheden igennem for evt. fejl og mangler. Du har derefter 14 dage fra indflytningssynet til at indberette evt. fejl og mangler.
Hvor mange nøglesæt får jeg udleveret?
Du får som udgangspunkt udleveret 3 nøglesæt. Hvis du ønsker flere end dette kan de bestilles hos os mod et gebyr.
Kan jeg leje en p-plads/garage?
På nogle af vores ejendomme har vi enkelte p-pladser og garager tilgængelig. Hvis du ønsker at leje en p-plads eller garage, bedes du kontakte vores boligudlejningsafdeling på 77 77 77 28.

Ved fraflytning

Hvor lang er opsigelsesperioden?
Ved opsigelse har man 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Opsigelsen skal være skriftlig.
Hvordan foregår fraflytningssynet?
Ved et fraflytningssyn mødes du med repræsentanter fra Kereby, som gennemgår lejemålet og tager billeder af lejligheden sammen med dig. På synet vil der blive lavet en fraflytningsrapport.
Fuldmagt til fraflytningssyn?
Hvis man som lejer ikke har mulighed for at deltage i fraflytningssynet, kan man lave en fuldmagt til en stedfortræder.
Har jeg mulighed for et førsyn inden fraflytning?
Vi tilbyder et gratis førsyn, hvor en repræsentant fra Kereby gennemgår lejemålet sammen med dig som lejer og forbereder dig på, hvilke punkter der kan komme på fraflytningsrapporten. Hvis du selv ønsker at udbedre disse punkter, skal det gøres håndværksmæssigt korrekt og være færdigt inden fraflytningssynet.
Hvordan skal lejligheden afleveres ved fraflytning?
Lejemålet skal afleveres ryddet og rengjort i samme stand som ved indflytningen. Hvis du selv står for istandsættelsen, skal alt arbejde udføres håndværksmæssigt korrekt.
Priser ved istandsættelse?
Da priser på håndværkere og materialer ofte ændrer sig, kan vi desværre ikke give konkrete priser på istandsættelse.
Manual vedr. istandsættelse?
– Hvis du selv ønsker at istandsætte lejemålet, skal du følge vores istandsættelsesmanual, som du kan få tilsendt, såfremt du ikke ønsker at tage imod vores tilbud.

Fremleje

Må jeg fremleje værelser i min lejebolig?
Ja, du må som udgangspunkt gerne fremleje enkeltværelser i dit lejemål. Du må fremleje højst halvdelen af værelserne, dvs. hvis det er en 4-værelses bolig, må du fremleje højst 2 værelser. Hvis boligen består af et ulige antal værelser, f.eks. en 3-værelses bolig, skal man runde ned, dvs. du må fremleje højst 1 værelse i en 3-værelses bolig. Antallet af beboere må dog aldrig overstige antallet af værelser i boligen. Når du fremlejer et værelse, skal vi altid modtage en kopi af fremlejekontrakten.
Hvem laver fremlejekontrakten?
Du skal selv lave fremlejekontrakten. Du skal huske at sende en kopi af fremlejekontrakten til administrator på ejendommen, så vi altid er oplyst om, hvem der bor i lejemålet.
Hvor mange kan man stå på en lejekontrakt?
Hos Kereby kan man stå op til to personer på en lejekontrakt. Man skal dog være opmærksom på, at vi ikke tilføjer personer til lejekontrakten efter den er indgået.
Hvad hvis en på kontrakten ønsker at flytte?
Hvis en lejer på lejekontrakten ønsker at fraflytte, kan vi godt tage vedkommende af lejekontrakten, hvor alt ansvar efterfølgende overgår til den blivende lejer. Dette er dog altid en individuel vurdering.

Huslejestigning

Hvad er nettoprisindeks og hvordan reguleres min husleje?
Vores boliglejemål reguleres efter de gældende regler om nettoprisindeksregulering. Huslejen reguleres efter den gældende leje hvert år den 1. januar med stigningen i nettoprisindekset fra oktober måned året før til oktober måned forud for reguleringstidspunktet. Se mere i Lejekontraktens §11.
Regulering af skatter og afgifter?
Da kommuner løbende ændrer skatter og afgifter på f.eks. ejendomsskatter, udgifter til renovation m.m., så bliver din husleje ændret tilsvarende. Hvis de samlede skatter og afgifter falder, vil din husleje bliver nedsat, hvis skatter og afgifter stiger vil din husleje tilsvarende stige. Depositum og forudbetalt husleje bliver reguleret tilsvarende.

Ovenstående er vejledende.