Bæredygtighed
i Kereby

Som virksomhed ønsker Kereby at tage et mere grønt, socialt og samfundsmæssigt ansvar.

Det ønsker vi at gøre over for vores medarbejdere, vores lejere, miljøet og det omkringliggende samfund ved vores ejendomme i København.

I 2022 offentliggjorde vi vores første ESG-rapport med strategifokus frem mod 2025.

Læs Kerebys 2022 ESG-rapport her:

Link til rapport

Rapportering

Udover årlig ESG rapport, rapporterer Kereby til GRESB. Vi arbejder målrettet for alignment med EU-taksonomien under kategorien ’Tilpasning til klimaforandringer’. Vi aflægger grønt regnskab i henhold til GHG-protokollen, og har sat reduktionsmål for vores operationelle CO2 udledning i henhold til IPCC’s 1.5°.

 

Se nedenstående links:

Revisorerklæring
Regnskabsprincipper
Greenhouse Gas (GHG) emissions Scope 1+2 – 2021

 

Yderligere oplysninger:
Jean Ahlefeldt-Laurvig
Head of ESG & Public Affairs
Mobil: 51 88 89 65
Mail: jah@kereby.dk

Vores strategi- og
fokusområder nu
og frem mod 2025

I den første fase af vores ESG strategiarbejde, arbejdede vi især med vores interne og eksterne stakeholders –samt udarbejdede en væsentlighedsanalyse og kortlagde ni strategi fokusområder for vores ESG-arbejde.

I anden fase fra sommeren 2022 og frem til årsskiftet, arbejdede vi med sub-fokusområderne inden for de ni fokusområder, som vi har identificeret i vores arbejde.

I tredje fase i 2023 arbejder vi med både kort-, mellem- og langsigtede ESG-målsætninger. Derudover kortlægger vi processer og systemer til at måle, monitorere og rapportere på vores indsatser.

Lejertilfredshed

Diversitet og inklusion

Regulativ compliance

Klima indsats

Medarbejderes sundhed og velvære

Datastyring og rapportering

Etiske standarder

Støtte vores lokalområder

Bæredygtige ejendomme og bæredygtig drift

Sådan arbejder
Kereby med ESG

Støtte og hjælpe vores lejere, medarbejdere og lokalsamfundet

Beskytte vores miljø og klima

Inkorporere ESG i vores virksomhed

Social – støtte og hjælpe vores lejere, medarbejdere og lokalsamfundet
Vi er bevidste om det ansvar, der påhviler os som en moderne virksomhed.
Det gælder over for vores lejere, medarbejdere og lokalsamfundet i København.

Lokalsamfundet:
Vi støtter og samarbejder med flere københavnske hjælpeorganisationer, der hver dag arbejder på at løfte forskellige borgere – yngre som ældre. Vi samarbejder blandt andet med organisationen Velkommen Hjem, der gennem mentorforløb hjælper tidligere militærpersonel tilbage til civilsamfundet. Flere af vores medarbejdere er mentorer hos Velkommen Hjem.

 

Bydelsmødre er en anden organisation, som vi blandt andet har støttet. Organisationen har som formål at hjælpe kvinder med anden etnisk baggrund i det danske samfund, hvilket blandt andet sker gennem sprogundervisning og læren om det danske samfund gennem andre medborgere med anden etnisk baggrund.

 

Kereby har også indgået et tæt samarbejde med Københavns Kommune om at hjælpe ukrainere, der kommer til Danmark som følge af krigen i Ukraine. I foråret og sommeren 2022 stillede vi fem møblerede lejligheder til gratis rådighed for ukrainere gennem kommunen.

 

Derudover støtter vi og er medlemmer af de danske industrinetværk Byens Netværk samt Rådet for Bæredygtigt Byggeri, der hhv. har fokus på bl.a. byudvikling og bæredygtigt byggeri, samt aktivt medlem af det danske ESG-netværk, Prop9.

Lejere:
Når det gælder vores lejere – både bolig og erhverv – ønsker vi først og fremmest at udleje dem så moderne og tidssvarende lejemål som mulig. Dernæst ønsker vi at hele tiden – gennem vores Kereby servicekoncept – at levere god service, hvorfor vi blandt andet gennemfører både årlige og aktionsbaseret tilfredshedsundersøgelser. Det gør vi, så vi hele tiden ved hvor vi kan forbedre og optimere vores service. Derudover vi har etableret et Servicecenter til service og håndtering af lejerhenvendelser, samt indført et system der følger op og sikrer tilfredsstillende udførelse af opgaver.

 

Vi ønsker dog ikke kun at levere god service til alle vores lejere. Vi ønsker også at skabe værdi for dem. Derfor afholder vi årlige social media-workshops med en af Danmarks førende eksperter, for flere af vores erhvervslejere til at understøtte deres forretning.

 

I alle velkomstpakker til nye boliglejere ligger der flere forskellige produkter og vouchers fra vores erhvervslejere.

 

Medarbejdere:
Kerebys medarbejdere er fundamentet i vores virksomhed. Derfor er medarbejdertrivsel, -inklusion og -diversitet vigtig for os. Vi ønsker at skabe en rummelig og inkluderende arbejdskultur, hvor alle føler sig velkommen, set og hørt. Vi gennemfører inklusionsundersøgelser, har oprettet en personaleforening, der organiserer forskellige sociale arrangementer til at styrke den interne sammenhængskraft, og har generelt et stort fokus på work-life balance. Derudover tilbyder vi løbende uddannelse og coaching til vores medarbejdere.

Environmental – beskytte vores miljø og klima

Kereby er bevidste om den klimakrise vi som verdenssamfund befinder os i. Vi vil derfor gøre vores til at indfri målene om at København skal være en C02-neutral by i 2025, og at Danmark inden 2030 skal have reduceret vores samlede CO2-udledning med 70%.

 

Kerebys største CO2-udledning kommer fra vores ejendomme. For at reducere vores udledning vil vi:
• Øge energieffektiviteten på de områder, hvor vi som virksomhed har en direkte indflydelse gennem vores drift
• Ud over vores egen drift, påvirke reduktioner af CO2-emissioner i hele vores værdikæde, herunder inspirere vores lejere til at reducere deres eget energiforbrug
• Informere og opfordre vores lejere til at være ressourcebevidste især i forhold til affaldsbortskaffelse og vandforbrug.

 

Læs vores grønne råd

Governance – inkorporere ESG i vores virksomhed

God governance handler om ansvarlig ledelse, korrekt etisk adfærd og skabe et trygt miljø.

 

På tværs af Kereby er vores organisation og kultur baseret på et værdigrundlag, som vi i daglig tale kalder RAP. RAP står for Respekt, Ansvarlighed og Professionalisme. De tre hegnspæle tilsikrer, at vi 1) er respektfulde over for alle vores interessenter – herunder blandt andet vores lejere og hinanden, 2) ansvarlige i forhold til at vi gør hvad vi siger og holder hvad vi lover, og 3) er professionelle i vores ageren over for alle interessenter og relationer. I forlængelse heraf, har vi etableret en whistleblower-ordning til at understøtte vores værdigrundlag. Vi står til ansvar over for et uafhængigt organ, vi beskytter data i overensstemmelse med de til enhver tid gældende GDPR-retningslinjer og holder os ajour med lovmæssige krav.

ESG highlights

Støtte og hjælpe vores lejere, medarbejdere og lokalsamfundet

Beskytte vores miljø og klima

Inkorporere ESG i vores virksomhed

120

MEDARBEJDERE

Etablering af
personaleforening til
at styrke
den sociale
sammenhængskraft

900

MILLIONER KR.

På tre år har vi investeret mere end
900 millioner kr. i vedligeholdelse og
forbedringer af vores ejendomme

GRESB

I juni 2022 blev vi medlem af GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som vi årligt rapporterer til

TILFREDSHEDS-
UNDERSØGELSER

Hver sommer
gennemfører vi en
årlig tilfredsheds-
undersøgelse for
alle vores lejere

24

FLYGTNINGE HJULPET

I foråret og sommeren 2022 stillede vi fem lejligheder til rådighed for ukrainere, der kommer til Danmark som følge af krigen i Ukraine

CO2 AFTRYK

I maj 2022 fremlagde vi vores første grønne regnskab for vores operationelle CO2 aftryk, revideret af Deloitte

SERVICEKONCEPT

Som led i vores Kereby servicekoncept, lancerede vi i februar 2020 et in-house servicecenter til håndtering og betjening af lejer henvendelser

C+

FORBEDREDE ENERGIMÆRKER

Til dato har vi løftet energimærket til minimum energiklasse C på mere end 80% af vores ejendomme (målt i m2)

WHISTLEBLOWER ORDNING

I august 2020 oprettede vi en whistle-blower ordning, som både medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere har mulighed for at anvende