Kereby kort fortalt

Kereby about portrait

Det vi ønsker

København er omdrejningspunkt for vores arbejde og investeringer, og vi anser det som et stort ansvar at bidrage til en positiv udvikling af Danmarks hovedstad. Det vil være afgørende for os, at vores kunder bor i trygge og smukke rammer, som fremstår tidssvarende og moderne. Rammer som vi ønsker indrettet og renoveret med respekt for en ejendoms arkitektoniske værdier. Målet er, at vores ejendomme skal være et positivt bidrag til det københavnske bybillede og lokalmiljø for kunder, naboer, københavnere og alle der besøger København.

 

Vi investerer langsigtet i nye og bedre boliger, og bidrager herved til jobskabelse og lokal økonomisk vækst. I de seneste ti år er Københavns befolkning vokset med næsten 20 pct., mens udbuddet af boliger i samme periode kun er vokset med cirka 8 pct. Ved at skabe nye lejemål i hidtil uudnyttede arealer ønsker vi at bidrage til, at København får tilført endnu flere lejeboliger af høj kvalitet, så ubalancen mellem udbud og efterspørgsel kan blive mindsket.

Kereby about portrait

Dem vi er

I Kereby er vi cirka 100 medarbejdere i København, som hver dag arbejder for at skabe de bedste rammer for et godt samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere. Kereby har hen over sommeren og efteråret 2019 etableret en direktion bestående af erfarne kræfter fra ejendomsbranchen, som vil arbejde for at opbygge en organisation og kultur baseret på følgende værdigrundlag:

  • Respekt
  • Ansvarlighed
  • Professionalisme

Læs mere om Kereby’s direktion her:

Kereby board portrait

Kenneth Ohlendorff

Lars Pærregaard

Ole Markussen

Det vi tilbyder

Med ca. 2.300 boliger (ca. 0,5% af lejeboligmarkedet i København) og 500 erhvervslejemål tilbyder vi et bredt udvalg af lejemål i varierende størrelser, som opfylder vores kunders og boligsøgendes forskellige ønsker og behov. Vores mål er, at Kereby til enhver tid skal kunne tilbyde moderne, attraktive og bæredygtige boliger og lejemål, som lever op til nutidens standarder og vores kunders forventninger.

Det vi gør

Vi vedligeholder, renoverer og udvikler de ejendomme, vi ejer og forvalter. Alt sammen for at sikre, at Kereby – nu og i fremtiden – kan tilbyde attraktive boliger og lejemål til vores kunder. Vi har i 2019 investeret cirka en halv milliard kroner i renovering og vedligeholdelse af boliger til vores kunder, og det ser vi frem til at fortsætte med.

Vores Principper

Lejerne i første række

Vores danske lederteam fokuserer på at opbygge en stærk organisation, der vil være i stand til at eje og drive ejendommene mange år frem og yde god kundeservice til vores lejere.

Respekt for lejere og deres rettigheder

Alle lejekontrakter i Danmark er på ubestemt tid for lejeren. Lejeloven beskytter eksisterende lejere mod høje stigninger i huslejen.

Investering i boliger af høj kvalitet til vores lejere

Vi har allerede investeret mere end en halv milliard kroner i at renovere boliger og gøre vores bygninger mere miljømæssigt bæredygtige, hvilket bringer nyt liv i vores ejendomme, hvoraf de fleste er over 100 år gamle, samt skaber nye lejemål i tidligere ubrugte områder.

Bevarelse af Københavns ældre boligmasse

Vi renoverer kun lejemål, når lejeren forlader lejemålet eller beder os om at foretage ændringer. Visse renoveringsprojekter udføres uden indflydelse på huslejen, herunder afrensning eller renovering af en facade, forbedring af trappeopgange eller gårdspladser samt forbedringer i kældre eller fælles vaskerum.

Skaber beskæftigelse og støtter mangfoldighed

Vi er omkring 100 medarbejdere i København, og derudover skaber Kereby beskæftigelse til flere hundrede entreprenører, der arbejder med at udvikle og vedligeholde vores mange ejendomme.

Positiv indflydelse på lokalsamfund

Mange af vores projekter medfører positive ændringer til de områder, vi arbejder i. Eksempelvis ved at bidrage til løfte fællesarealer og hele boligkvarterer.

Kontakt os

Vi opfordrer altid vores lejere til at kontakte os, hvis de har bekymringer eller spørgsmål. Kontakt os via
servicecenter@kereby.dk