Kereby kort fortalt

Kereby about portrait

Det vi ønsker

København er omdrejningspunkt for vores arbejde og investeringer, og vi anser det som et stort ansvar at bidrage til en positiv udvikling af Danmarks hovedstad. Det vil være afgørende for os, at vores kunder bor i trygge og smukke rammer, som fremstår tidssvarende og moderne. Rammer som vi ønsker indrettet og renoveret med respekt for en ejendoms arkitektoniske værdier. Målet er, at vores ejendomme skal være et positivt bidrag til det københavnske bybillede og lokalmiljø for kunder, naboer, københavnere og alle der besøger København.

 

Vi investerer langsigtet i nye og bedre boliger, og bidrager herved til jobskabelse og lokal økonomisk vækst. I de seneste ti år er Københavns befolkning vokset med næsten 20 pct., mens udbuddet af boliger i samme periode kun er vokset med cirka 8 pct. Ved at skabe nye lejemål i hidtil uudnyttede arealer ønsker vi at bidrage til, at København får tilført endnu flere lejeboliger af høj kvalitet, så ubalancen mellem udbud og efterspørgsel kan blive mindsket.

Kereby about portrait

Dem vi er

I Kereby er vi cirka 110 medarbejdere i København, som hver dag arbejder for at skabe de bedste rammer for et godt samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere. Kereby har hen over sommeren og efteråret 2019 etableret en direktion bestående af erfarne kræfter fra ejendomsbranchen, som vil arbejde for at opbygge en organisation og kultur baseret på følgende værdigrundlag:

  • Respekt
  • Ansvarlighed
  • Professionalisme

Læs mere om Kerebys direktion her:

Kereby board portrait

Kenneth Ohlendorff

Lars Pærregaard

Ole Markussen

Det vi tilbyder

Med ca. 2.300 boliger (ca. 0,5% af lejeboligmarkedet i København) og 500 erhvervslejemål tilbyder vi et bredt udvalg af lejemål i varierende størrelser, som opfylder vores kunders og boligsøgendes forskellige ønsker og behov. Vores mål er, at Kereby til enhver tid skal kunne tilbyde moderne, attraktive og bæredygtige boliger og lejemål, som lever op til nutidens standarder og vores kunders forventninger.

Det vi gør

Vi vedligeholder, renoverer og udvikler de ejendomme, vi ejer og forvalter. Alt sammen for at sikre, at Kereby – nu og i fremtiden – kan tilbyde attraktive boliger og lejemål til vores kunder. Vi har i 2019 investeret cirka 1,2 milliard kroner i renovering og vedligeholdelse af boliger til vores kunder, og det ser vi frem til at fortsætte med.

Vores Principper

Lejerne i første række

Vores danske lederteam fokuserer på at opbygge en stærk organisation, som ejer og driver Kerebys ejendomme mange år frem med fokus på at yde god service til alle vores lejere.

Bevarelse af Københavns ældre boligmasse

Vi renoverer kun lejemål, når lejeren forlader lejemålet eller beder os om at foretage ændringer. Visse renoveringsprojekter udføres uden indflydelse på huslejen, herunder afrensning eller renovering af en facade, forbedring af trappeopgange eller gårdspladser samt forbedringer i kældre eller fælles vaskerum.

Respekt for lejere og deres rettigheder

Alle lejekontrakter i Danmark er på ubestemt tid for lejeren. Lejeloven beskytter eksisterende lejere mod høje stigninger i huslejen.

Skaber beskæftigelse og støtter mangfoldighed

Vi er omkring 100 medarbejdere i København, og derudover skaber Kereby beskæftigelse til flere hundrede entreprenører, som arbejder med at udvikle og vedligeholde vores mange ejendomme.

Investering i boliger af høj kvalitet til vores lejere

Vi har allerede investeret mere end en halv milliard kroner i at renovere boliger og gøre vores bygninger mere miljømæssigt bæredygtige, hvilket bringer nyt liv i vores ejendomme, hvoraf de fleste er over 100 år gamle, samt skaber nye lejemål i tidligere ubrugte områder.

Positiv indflydelse på lokalsamfund

Mange af vores projekter medfører positive ændringer til de områder, vi arbejder i. Eksempelvis ved at bidrage til løfte fællesarealer og hele boligkvarterer.

Bevarelse af Københavns ældre boligmasse

Vi renoverer kun lejemål, når lejeren forlader lejemålet eller beder os om at foretage ændringer. Visse renoveringsprojekter udføres uden indflydelse på huslejen, herunder afrensning eller renovering af en facade, forbedring af trappeopgange eller gårdspladser samt forbedringer i kældre eller fælles vaskerum.

Skaber beskæftigelse og støtter mangfoldighed

Vi er omkring 100 medarbejdere i København, og derudover skaber Kereby beskæftigelse til flere hundrede entreprenører, som arbejder med at udvikle og vedligeholde vores mange ejendomme.

Positiv indflydelse på lokalsamfund

Mange af vores projekter medfører positive ændringer til de områder, vi arbejder i. Eksempelvis ved at bidrage til løfte fællesarealer og hele boligkvarterer.

Kerebys service- og kommunikationsmål

God og tilgængelig service
→ Du kan altid komme i kontakt med os. Kontorets åbningstid er mandag-torsdag kl. 09.00-15.00 og fredag kl. 09.00-14.00. I det tidsrum kan du for eksempel få kontakt til administratoren på din ejendom eller vores Servicecenter. Telefonnummer til både receptionen, hvor du skal ringe til for at komme i kontakt med administrator, og Servicecenteret er: 39 45 62 00. Servicecenteret kan også kontaktes via: servicecenter@kereby.dk.

Står du derimod i en akut situation, hvor du har opdaget eksempelvis et utæt rør uden for vores åbningstid, kan du ligeledes kontakte os på 39 45 62 00, hvor du vil blive stillet videre til en af vores samarbejdspartnere.

→ I Kereby er det vigtigt for os, at du ikke skal bruge lang tid på at komme igennem til en medarbejder. På nuværende tidspunkt er den gennemsnitlige ventetid ved opkald til Servicecenteret 32 sekunder.

→ Baseret på vores Servicecenters daglige arbejde og erfaringer, har vi indført et mere struktureret servicesystem. Servicecenterets telefonsystem giver os information om ubesvarede opkald, viderestillede opkald og den gennemsnitlige tid i kø. Informationen bruger vi til at sikre, at vi lever op til vores ambition om at levere et højt serviceniveau. Samtidigt er det et vigtigt værktøj, som vi kan bruge til at se, hvordan vi bedst bemander vores Servicecenter, så din henvendelse bliver behandlet bedst muligt.

Opgangsskærme
→ Vi har installeret elektroniske informationsskærme i alle opgange, hvor vi informerer om alt hvad der vedrører nyttig information til beboerne – eksempelvis når der bliver lukket for vandet eller om et kommende renoveringsprojekt i ejendommen.

Alle beboere har ligeledes mulighed for at skrive beskeder til de øvrige beboere i opgangen – eksempelvis om fest i den kommende weekend, samt sende henvendelser direkte til os, som efterfølgende bliver videresendt til de rette personer i Kereby. Kontaktinformation på Servicecenteret fremgår også på skærmene.

Tydelig og rettidig kommunikation
→ Vi informerer og kommunikerer til alle vores lejere enten via brev, e-mail eller infoskærmene i opgangen for at tilsikre, at al relevant information til lejeren om personlige lejeforhold eller om ejendommene, så vidt muligt, er kommunikeret tydeligt og rettidigt til alle vores beboere.

→ Derudover bestræber vi os på, at al vores skiftlige kommunikation er skrevet i et tydeligt og forståeligt sprog.

Hvornår kan du forvente information, når vi renoverer i din ejendom?
→ Inden opstart af et større renoveringsprojekt – eksempelvis opførelse af tagboliger, der kræver stilladsopsætning i en længere periode, vil vi altid invitere til et forudgående møde med beboerformanden og/eller beboerne i ejendommen.

Til mødet præsenteres projektets omfang, og evt. spørgsmål fra beboerformanden og/eller beboerne i ejendommen vil blive besvaret. Vi skriver altid mødereferat, som vil blive tilsendt til alle ejendommens beboere senest en uge efter mødet.

→ Under alle typer af renoveringsprojekter vil vi løbende informere, hvis projektet bliver væsentligt ændret eller forsinket. Eventuelle spørgsmål til projektet kan altid sendes til servicecenter@kereby.dk.

→ Hver gang vi skal foretage en renovering af et lejemål, vil vi informere ejendommens beboere via infoskærmen.

Orienteringen på infoskærmen vil blandt andet indeholde en kort information om projektets omfang, start- og slutdato samt kontaktmailen servicecenter@kereby.dk, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til projektet. Hvis vi skal have adgang til din lejlighed i forbindelse med renoveringsprojektet, vil du modtage en rettidig varsling.

→ Når vi skal lave mindre istandsættelser i enkelte lejemål, som ikke forventes at forårsage nævneværdige støjgener, vil vi også orientere via infoskærmen i opgangen.

Hvornår bliver du ikke informeret?
→ Der vil dog være situationer, hvor vi ikke informerer dig og dine naboer, hvis en håndværker skal ind i ejendommen. For eksempel kan der være fejl og mangler, som en håndværker skal rette op på, når en ny beboer flytter ind i ejendommen. Det kan også være, at en beboer har fået en akut vandskade, som en VVS’er skal klare.

Har du set nogle håndværkere gå ind i opgangen, og i den forbindelse gerne vil vide, hvad der sker, er du altid  velkommen til at kontakte os på servicecenter@kereby.dk.

Kontakt os

Har du spørgsmål vedrørende boliglejemål, erhvervslejemål eller andre emner, er du altid velkommen til at kontakte os via
servicecenter@kereby.dk