Privatliv og
Cookie politik

Kereby privacy portrait

Revideret: 16-05-2024

1. Dataansvar

Dit ejendomsselskab er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Dataansvarlig for dine personoplysninger vil være det ejendomsselskab hvor du søger en bolig eller det ejendomsselskab som står på din lejekontrakt.

Dit ejendomsselskab har overladt den daglige administration af dit lejemål til Kereby Property Management (”Kereby”/”vi”/”os”). Det medfører, at Kereby behandler dine personoplysninger som databehandler, på vegne af dit ejendomsselskab. Hvis du har spørgsmål om behandling af dine personoplysninger, bedes du derfor kontakte Kereby og ikke dit ejendomsselskab:

Kereby ApS
La Cours Vej 7
DK-2000 Frederiksberg
CVR-38786326
Telefon: 39 45 62 00
Mail: info@kereby.dk

Denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitik”) giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage, i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger.

Privatlivspolitikken gælder for behandling af personoplysninger, der indsamles om dig, forud for, under eller efter ophør af dit lejeforhold. Indsamling af personoplysninger kan ske via hjemmesiden www.kereby.dk/, fra andre lejere i lejemålet, ejendomsmæglere, i forbindelse med køb af virksomhed, fra ejendomsselskabets tidligere ejendomsadministrator, fra Boligportalen, fra offentlige myndigheder, offentlige registre samt direkte fra dig.

2. Formål, typer af personoplysninger og retsgrundlag

Til hvilke formål dine personoplysninger behandles til, hvilke typer af personoplysninger, der behandles og hvad retsgrundlaget er for behandling af dine personoplysninger, vil afhænge af hvert enkelt konkrete lejeforhold. I nedenstående fremgår de mulige formål, typer af personoplysninger og retsgrundlag, som kan anvendes.

Til hvilke formål anvendes personoplysningerne?

Hvilke typer af personoplysninger?

Hvis du ansøger om en lejebolig:

  1. a) Almindelige personoplysninger:
  1. b) Fortrolige oplysninger:

Hvis du får en lejebolig:

  1. a) Almindelige personoplysninger:
  1. b) Fortrolige personoplysninger:
  1. c) Følsomme personoplysninger:

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

  1. a) Behandlingen af de nævnte almindelige personoplysninger sker af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en mulig kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
  2. b) Behandling af oplysninger om, hvorvidt du står angivet i RKI og behandling af dit CPR-nummer sker med dit forudgående samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af samtykke har ikke betydning for den behandling, som blev foretaget, inden tilbagekaldelsen.
  3. a) Behandlingen af de nævnte almindelige personoplysninger kan ske:
  1. b) Behandlingen af dit CPR-nummer sker med dit forudgående samtykke (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2). Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af samtykke har ikke betydning for den behandling, som blev foretaget, inden tilbagekaldelsen.
  2. c) Behandling af de nævnte følsomme oplysninger kan ske:

3. Modtagere

I visse tilfælde bliver dine personoplysninger videregivet til selvstændige dataansvarlige, hvis det er ejendomsselskabet pålagt, eller hvis det på anden måde følger af lejeforholdet. Det drejer som om følgende kategorier af modtagere og følgende typer af personoplysninger:

Personoplysningerne kan videregives til ovenstående kategorier af modtagere med de samme retsgrundlag som angivet under punkt 2 ovenfor

Dine personoplysninger overlades yderligere til samarbejdspartnere, der leverer ydelser på ejendomsselskabets vegne. Foruden Kereby, drejer det sig om følgende kategorier af databehandlere:

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.

4. Sletning

Hvis du har ansøgt om et lejemål, eller du har stået på interesseliste til et lejemål, og du ikke får lejemålet, slettes dine personoplysninger snarest muligt efter, at du har fået besked om, at du ikke fik lejemålet.

Hvis du er lejer eller har været lejer, slettes dine personoplysninger løbende, når der ikke længere er behov for at behandle dem, til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Oplysningerne slettes som udgangspunkt efter 3 år fra endt lejeforhold. I visse tilfælde af hensyn til lovkrav eller for at kunne forsvare os i mod eller etablere retskrav kan oplysningerne dog opbevares i 10 år fra endt lejeforhold. Oplysninger kan dog behandles og opbevares på ubestemt tid i anonymiseret form. Vi har fastlagt interne slettefrister for behandlingen af de forskellige personoplysninger.

5. Opdatering af oplysninger

Vi forsøger løbende at kontrollere, at de personoplysninger vi behandler om dig, er korrekte og ajourførte. Det gør vi bl.a. ved at kontakte dig eller sammenholde dine oplysninger med offentlige databaser. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig dog også oplyse os om ændringer i dine oplysninger. Eventuelle ændringer bedes meddelt til info@kereby.dk med anførsel af dit kundenummer.

6. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav. Vi forsøger på bedst mulig vis at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Følsomme og fortrolige oplysninger vil alene blive sendt i krypteret form iht. Datatilsynets vejledninger.

Følsomme og/eller fortrolige personoplysninger vil alene blive sendt i krypteret form iht. Datatilsynets vejledninger.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

7. Dine rettigheder

8. Cookies

For oplysning om, hvilke cookies der anvendes på www.kereby.dk/, hvad de anvendes til, hvornår de slettes og hvordan du kan blokere dem, henvises der til cookiepolitikken som findes her: kereby.dk/privatlivspolitik/

9. Kontakt og klage

Ønsker du at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os på telefon: 39 45 62 00 eller mail:
info@kereby.dk

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

10. Ændringer af Privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne Privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik vil være tilgængelig på www.kereby.dk/ Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.

Cookies på www.kereby.dk

1.  Ejer og kontaktoplysninger

Kereby ApS

CVR-nr.: 38786326

Adresse: La Cours Vej 7, 2. sal, DK-2000 Frederiksberg

E-mail: info@kereby.dk

Tlf.: 39 45 62 00

2. Hvad er en cookie?

Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere services på hjemmesiden.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone e.l.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte tredjeparter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også fx analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren genbesøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.

3. Cookiedeklaration

På “www.kereby.dk” bruger Kereby ApS (”Kereby”/”vi”/”os”) følgende cookies:

Nødvendige cookies

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar, ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.

Funktionelle cookies

Funktionelle cookies gør det muligt at gemme oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. Fx dit foretrukne sprog eller den region som du befinder dig i.

Statistiske cookies

Statistiske cookies hjælper hjemmesidens ejer med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger.

Uklassificerede

Uklassificerede cookies er vi i færd med at klassificere, sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

4. Hvordan fjernes/undgås cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr.

Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis det ikke virker, eller hvis du fx anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på ikonet nederst i venstre hjørne.

5. Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: info@kereby.dk og telefonnummer: 39 45 62 00.