360 North skifter nu navn til Kereby

København, den 25. november 2019

 

Kereby

360 North skifter nu navn til Kereby, og den nye ledelse bygger dermed videre på det igangværende arbejde med at levere service og ejendomsdrift af høj kvalitet over for lejere og lokalsamfund.

Kerebys nye direktion bestående af CEO Lars Pærregaard, COO Kenneth Ohlendorff og CFO Ole Markussen, bibringer solid erfaring og kompetencer fra ejendomssektoren, hvilket vil gøre Kereby i stand til at udvikle en stærkere og endnu mere kundefokuseret organisation.

Kerebys strategiske retning omfatter en række konkrete indsatsområder, som alle har til formål at udvikle og styrke samarbejdet med Kerebys kunder og øvrige samarbejdspartnere. Kundefokus vil være omdrejningspunkt for Kerebys forretning. Konkret indebærer det blandt andet, at Kereby vil etablere et nyt kunde-servicecenter, som skal gøre det nemmere at komme i kontakt med Kereby og herunder sikre hurtigere håndtering af forespørgsler fra kunderne.

Kereby ønsker at tilføje nye boliger af høj kvalitet samtidig med, at den klassiske københavnske boligmasses unikke kulturarv bevares. Kereby vil således bygge videre på den halve milliard kroner, der allerede er investeret i at renovere boliger og ejendomme, så de er blevet mere bæredygtige og attraktive for kunderne.

Lars Pærregaard, administrerende direktør i Kereby:
”Vores tilgang er, at vi skal levere god kundeservice, og at vi skal agere respektfuldt, ansvarligt og professionelt som udlejer. Som ejer og udlejer ønsker vi et tæt og langsigtet samarbejde med vores kunder og lokalsamfundet – og gerne bidrage til at afhjælpe boligmangelen i København i det omfang vi kan. Vi vil tilføre boliger og udvikle lokalmiljøer, hvor københavnerne ønsker at bo. Det vil vi gøre ved at skabe boliger af høj kvalitet og gøre dem mere miljømæssigt bæredygtige samtidig med, at vi bevarer Københavns unikke arkitektoniske kulturarv.”

 

Yderligere oplysninger:
Jean Ahlefeldt-Laurvig
Head of ESG & Public Affairs
Mobil: 51 88 89 65
Mail: jah@kereby.dk