Bag Facaden
på Nørrebrogade 34

Det er med stor begejstring, at vi deler vores seneste arbejde på Nørrebrogade 34, hvor hele facaden er blevet genoplivet med fokus på ejendommens oprindelige udtryk, samtidig med at vi har tilpasset os moderne bolig- og erhvervslivsbehov.

 

I Kereby stræber vi efter at gennemføre renoveringer med fokus på robuste og langtidsholdbare løsninger, der værner om bygningerne som grundlag for det lokale erhvervsliv og som hjem for beboerne.

 

Historisk set har Nørrebrogade været hårdt belastet af trafik og slid, hvilket tydeligt har sat sit præg på områdets bygninger. Gadens livlige drift af butikker og erhverv har tæret på facaderne, fjernet de smukke detaljer og sløret de arkitektoniske kendetegn. Gadens ejendomme er dermed blevet en lang bane af skilte, der ikke skiller sig ud fra hinanden.

 

Udfordringen:

På Nørrebrogade 34 havde erhvervslokalerne stået tomme i en betydelig periode og hele ejendommens facade var træt og slidt at se på. Butiksfacaden i stueetagen var aflukket og de kontinuerlige udskiftninger af erhvervslejere gennem årene, har skabt et rodet udtryk, hvor synligheden gik tabt blandt alle de andre erhverv på gaden. Ejendommen har ellers tidligere fremstået som en af Nørrebrogades mere prominente og som et pejlemærke i gaden.

 

For at forbedre udlejningen af erhvervslejemålene i stueetagen, og samtidig give noget tilbage til byen, ønskede vi at genoplive hele ejendommens facade til dens oprindelige udseende. Samtidig søgte vi løsninger, der var mere holdbare og ikke krævede så hyppige reparationer, som tidligere.

 

Processen:

I et samarbejde mellem vores afdelinger inden for arkitektur og design, projekt og udlejning fik vi udarbejdet en plan for projektet og fik på 6 måneder renoveret butiksfacaden, opgraderet erhvervslejemålene samt afrenset ejendommens resterende facade.

 

Under afrensningen af hele ejendommens facade, kom der gule sten til syne, som ellers havde været skjult under tidens snavs. På ejendommens facade fremstår der nu flotte ornamenter og blomsterudskæringer i gul tegl. Disse har dannet grundlag for produktionen af nye sten, der er brugt til at reparere den øvrige facade.

 

På butiksfacaden er alle gamle skilte og påsatte paneler blevet fjernet, hvorefter mange mursten blevet afrenset og genbrugt. Den ene halvdel af butiksfacaden er blevet renoveret, med enkelte tilføjede mursten og ornamenter for at reparere skader. Den anden halvdel fandtes desværre ikke noget af den oprindelige facade, og denne er derfor blevet genopbygget fra bunden ved brug af håndlavet sten. Afslutningsvis er der isat nye vinduespartier i hele butiksfacaden.

 

Arbejdet er udført af dygtige og stolte håndværkere, som nøjsomt har afrenset, genbrugt og genopbygget – alt sammen med stor respekt for ejendommens karakter og kvaliteter.

Resultat:

Butiksfacaden er nøje rekonstrueret med udgangspunkt i originale tegninger, og har dermed fået sin karakter tilbage. Resultatet er en genoplivet facade, der kun bliver smukkere med årene.

 

Med små greb er det derudover lykkedes at tilpasse den gamle facade til moderne behov. Større vinduespartier, øget plads til skilte samt belysning, har skabt en brugbar og fleksibel ramme for nuværende og kommende erhvervslejere. Man har kunne mærke et stort ønske fra de mulige lejer, om at få en flot facade. At kunne vise visualiseringer af den fremtidige facade, samt at fortælle om planerne om at føre ejendommen tilbage til det oprindelige udtryk, har derfor haft en stor betydning for vores udlejningsproces.

 

I dag fremstår ejendommen med to flotte erhvervslokaler, der bidrager til livet og atmosfæren i gaden. Beboerne har udvist tålmodighed under processen, og flere har bemærket den forvandlede ejendom og rost den for dens fornyede skønhed.

 

I Kereby stræber vi efter at bevare det æstetiske bymiljø og sikre kvaliteten af vores ejendomme, samtidig med at vi tilgodeser behovene hos vores beboere og erhvervslejere. Når vi istandsætter og moderniserer, gør vi det med respekt for bygningens oprindelige karakter, og vi prioriterer bæredygtige løsninger og genbrug af materialer på stedet, der hvor det giver mening. Vi sørger for, at vores ejendomme er tidssvarende og følger med samfundsudviklingen – det ser vi som vores bidrag til byen.

”Som ejendomsejer bærer vi ansvar – over for vores lejere, der bor og arbejder i vores ejendomme og over for byen som helhed. Det er vores forpligtelse at handle ansvarligt på sociale, økonomiske og miljømæssige områder. Disse principper danner grundlaget for vores renoveringer, udvikling og vedligeholdelse af ejendommene.” Nils Gjulem, Head of Design.