Kereby offentliggør deres service- og kommunikationsmål

God og tilgængelig service
→ Du kan altid komme i kontakt med os. Kontorets åbningstid er mandag-torsdag kl. 09.00-15.00 og fredag kl. 09.00-14.00. I det tidsrum kan du for eksempel få kontakt til administratoren på din ejendom eller vores Servicecenter. Telefonnummer til både receptionen, hvor du skal ringe til for at komme i kontakt med administrator, og Servicecenteret er: 39 45 62 00. Servicecenteret kan også kontaktes via: servicecenter@kereby.dk.

Står du derimod i en akut situation, hvor du har opdaget eksempelvis et utæt rør uden for vores åbningstid, kan du ligeledes kontakte os på 39 45 62 00, hvor du vil blive stillet videre til en af vores samarbejdspartnere.

→ I Kereby er det vigtigt for os, at du ikke skal bruge lang tid på at komme igennem til en medarbejder. På nuværende tidspunkt er den gennemsnitlige ventetid ved opkald til Servicecenteret 32 sekunder.

→ Baseret på vores Servicecenters daglige arbejde og erfaringer, har vi indført et mere struktureret servicesystem. Servicecenterets telefonsystem giver os information om ubesvarede opkald, viderestillede opkald og den gennemsnitlige tid i kø. Informationen bruger vi til at sikre, at vi lever op til vores ambition om at levere et højt serviceniveau. Samtidigt er det et vigtigt værktøj, som vi kan bruge til at se, hvordan vi bedst bemander vores Servicecenter, så din henvendelse bliver behandlet bedst muligt.

Opgangsskærme
→ Vi har installeret elektroniske informationsskærme i alle opgange, hvor vi informerer om alt hvad der vedrører nyttig information til beboerne – eksempelvis når der bliver lukket for vandet eller om et kommende renoveringsprojekt i ejendommen.

Alle beboere har ligeledes mulighed for at skrive beskeder til de øvrige beboere i opgangen – eksempelvis om fest i den kommende weekend, samt sende henvendelser direkte til os, som efterfølgende bliver videresendt til de rette personer i Kereby. Kontaktinformation på Servicecenteret fremgår også på skærmene.

Tydelig og rettidig kommunikation
→ Vi informerer og kommunikerer til alle vores lejere enten via brev, e-mail eller infoskærmene i opgangen for at tilsikre, at al relevant information til lejeren om personlige lejeforhold eller om ejendommene, så vidt muligt, er kommunikeret tydeligt og rettidigt til alle vores beboere.

→ Derudover bestræber vi os på, at al vores skiftlige kommunikation er skrevet i et tydeligt og forståeligt sprog.

Hvornår kan du forvente information, når vi renoverer i din ejendom?
→ Inden opstart af et større renoveringsprojekt – eksempelvis opførelse af tagboliger, der kræver stilladsopsætning i en længere periode, vil vi altid invitere til et forudgående møde med beboerformanden og/eller beboerne i ejendommen.

Til mødet præsenteres projektets omfang, og evt. spørgsmål fra beboerformanden og/eller beboerne i ejendommen vil blive besvaret. Vi skriver altid mødereferat, som vil blive tilsendt til alle ejendommens beboere senest en uge efter mødet.

→ Under alle typer af renoveringsprojekter vil vi løbende informere, hvis projektet bliver væsentligt ændret eller forsinket. Eventuelle spørgsmål til projektet kan altid sendes til projekt@kereby.dk.

→ Hver gang vi skal foretage en renovering af et lejemål, vil vi informere ejendommens beboere via infoskærmen.

Orienteringen på infoskærmen vil blandt andet indeholde en kort information om projektets omfang, start- og slutdato samt kontaktmailen projekt@kereby.dk, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til projektet. Hvis vi skal have adgang til din lejlighed i forbindelse med renoveringsprojektet, vil du modtage en rettidig varsling.

→ Når vi skal lave mindre istandsættelser i enkelte lejemål, som ikke forventes at forårsage nævneværdige støjgener, vil vi også orientere via infoskærmen i opgangen.

Hvornår bliver du ikke informeret?
→ Der vil dog være situationer, hvor vi ikke informerer dig og dine naboer, hvis en håndværker skal ind i ejendommen. For eksempel kan der være fejl og mangler, som en håndværker skal rette op på, når en ny beboer flytter ind i ejendommen. Det kan også være, at en beboer har fået en akut vandskade, som en VVS’er skal klare.

Har du set nogle håndværkere gå ind i opgangen, og i den forbindelse gerne vil vide, hvad der sker, er du altid  velkommen til at kontakte os på projekt@kereby.dk.