Kereby sænker huslejen i renoverede lejemål

København, den 14. januar 2020

 

Kereby har i dag meddelt flere end 300 lejere, at deres husleje er blevet sænket. Kereby har gennemført en omfattende gennemgang af de enkelte lejemål, ejendommenes stand og sammenlignelige huslejeniveauer i markedet for at vurdere huslejeniveauerne for de af virksomhedens boliger, der er renoveret efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Huslejenedsættelsen er en del af den større indsats, som Kerebys nye ledelse har iværksat for at vurdere alle aspekter af forretningen og sikre lejerne den bedste langsigtede service- og driftskvalitet.

“Hos Kereby fokuserer vi på at drive vores forretning på en respektfuld, ansvarlig og professionel måde. Vi arbejder løbende med at forbedre tilfredsheden blandt vores lejere og løfte serviceniveauet i vores langsigtede forretning her i København. Denne huslejenedsættelse gennemføres i forlængelse af en række tiltag, som vi implementerer som led i vores nye tilgang til driften, og ændringen vil sikre markedskonforme og særdeles konkurrencedygtige huslejeniveauer,” siger administrerende direktør Lars Pærregaard fra Kereby.

Lejerne er blevet orienteret om deres specifikke huslejenedsættelser, som får tilbagevirkende effekt fra indgåelsen af deres lejemål eller per datoen for Kerebys overtagelse af boligen. Efter huslejenedsættelserne vil huslejen for Kerebys portefølje af lejemål renoveret efter § 5, stk. 2 ligge i intervallet kr. 750 – 1.650 per m2, hvilket er både konkurrencedygtigt og markedskonformt. Huslejenedsættelsen for hvert lejemål fastsættes med afsæt i en individuel gennemgang af lejemålet, ejendommens generelle stand og sammenlignelige huslejeniveauer i det pågældende område.

I tillæg til denne gennemgang af huslejeniveauerne foretager ledelsen en vurdering af alle henvendelser vedrørende vedligeholdelse og serviceforhold, og i den forbindelse opfordres lejerne til at kontakte og mødes med Kereby for at drøfte eventuelle udeståender.

Den nye ledelse implementerer i øjeblikket en række tiltag, der skal forbedre den samlede oplevelse og serviceniveauet for lejerne, herunder:

  • Et nyt servicecenter og telefonsystem, der skal øge tilgængeligheden og forbedre dialogen med lejerne.
  • Et nyt sagsstyringssystem, der skal sikre hurtig og effektiv styring af driftsopgaver for lejerne.
  • Et nyt projektstyringssystem til planlægning og overvågning af bygge-/renoveringsprojekter på tværs af ejendomme.
  • Træning, uddannelse og udvikling af Kerebys medarbejdere for at sikre god kundeservice.

 

Yderligere oplysninger:
Jean Ahlefeldt-Laurvig
Head of ESG & Public Affairs
Mobil: 51 88 89 65
Mail: jah@kereby.dk