Kerebys
grønne regnskab

København, den 12 maj 2022

 

Vi glæder os til at offentliggøre vores ESG – rapport i løbet af 2022.

Indtil da har vi af Deloitte fået reviewed vores grønne regnskab for
Scope 1 og Scope 2 med 2021 som basisår.

 

Revisorerklæring
Regnskabsprincipper
Greenhouse Gas (GHG) emissions Scope 1+2 – 2021

 

Yderligere oplysninger:
Jean Ahlefeldt-Laurvig
Head of ESG & Public Affairs
Mobil: 51 88 89 65
Mail: jah@kereby.dk