Kontor – vejen til det perfekte kontormiljø

Man tilbringer enormt meget af sin tid på et kontor i forbindelse med sit arbejde. Derfor er det også enormt vigtigt, at ens kontorarbejdsplads er opsat på en hensigtsmæssig måde, så ens medarbejdere har bedst mulige forudsætninger for at udføre deres arbejde uden risiko for eksempelvis deres helbred eller sikkerhed.

Der er på baggrund af dette blevet udarbejdet en række regler til det fysiske arbejdsrum, som skal sikre medarbejdernes velvære. Det er regler i forhold til arealet, temperaturen og støjniveauet.

Tilstrækkelig plads på kontoret

Tilstrækkelig plads på kontoret

Hvor meget plads skal man have på et kontor? Det er et godt spørgsmål, der ofte dukker op. Det er essentielt, at medarbejderne har tilstrækkeligt med plads, når de arbejder. For små og rodede kontorlokaler kan skabe en klastrofobisk og ubehagelig atmosfære, der i sidste ende går ud over medarbejderens koncentration og produktivitet.

Men hvor mange m2 pr person på et kontor er egentlig påkrævet, før man kan tale om, at der er tilstrækkeligt med plads? Ifølge Arbejdstilsynet skal hver medarbejder som udgangspunkt have et gulvareal på minimum 7 m2. Hertil skal loftet mindst være på 2,5 meter. Det vil sige, at der skal være minimum 12 m3 luft i kontoret pr. medarbejder.

Her skal det påpeges, at de 7 m2 er det absolutte minimum i forhold til gulvareal, og det er mere hensigtsmæssig med et gulvareal på omkring de 10-12 m2 pr medarbejder.

Derudover er der også regler for, hvor tæt man må sidde på et kontor. Der skal nemlig være tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan bruge hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Ligeledes skal skrivebordets dybde være stor nok til, at en computerskærm kan anbringes i passende synsafstand, og der skal være plads til, at man kan hvile hænder og arme foran tastaturet. Ifølge Arbejdstilsynet bør der ikke være under 110 cm fra forkanten af arbejdsbordet og til nærmeste inventar/væg.

Passende temperatur

Passende temperatur

Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter, at der skal være en passende temperatur i arbejdsrummet. Hvor koldt eller hvor varmt, der må være på et kontor, eller hvad, der kvalificerer sig som en passende temperatur, afhænger af arbejdsmetoderne og de fysiske anstrengelser, der er i forbindelse med arbejdet.

Som udgangspunkt skal temperaturen ligge omkring 18 °C ved stillesiddende og -stående arbejde. Arbejde med begrænset fysisk anstrengelse bør ikke komme under 15 °C, og ved arbejde med hård fysisk anstrengelse bør temperaturen ikke komme under 10 °C.

Den mest hensigtsmæssige temperatur under normale klima- og arbejdsforhold må gerne ligge mellem 20-22 °C ved stillesiddende arbejde og må ikke overstige 25 °C.

 

 

Passende støjniveau

Passende støjniveau

Et passende støjniveau har også stor indflydelse på medarbejderes produktivitet i løbet af dagen. En masse støj kan være meget forstyrrende og ødelægge ens koncentration. Der er også krav fra Arbejdstilsynet om, at unødig generende støj skal undgås. Men hvor meget støj må der egentlig være på et kontor?

En smule støj er næsten ikke til at undgå, når man arbejder i et åbent kontorlandskab. Der findes dog måder, hvorpå støjen kan komme ned på et minimum. Nogle gode råd til at sænke støjniveauet på kontoret er:

  • Opsæt lydabsorberende materialer i loftet
  • Placér støjende maskiner såsom kopimaskiner, printere eller køleskabe uden for kontormiljøet
  • Montér støjdæmpende gulvbelægning
  • Indret lokalerne, så det er nemt at adskille ”stille” og ”støjende” aktiviteter.