Forudbetalt leje

Når du vælger at flytte ind i et lejemål, kan du blive bedt om at betale forudbetalt leje. Der er dog nogle krav omkring forudbetalt leje, som er vigtige at kende til.

Hos Kereby har vi lavet en oversigt over alt, hvad du bør vide i forbindelse med forudbetalt leje og tilbagebetaling heraf.

Kereby Forudbetalt leje

Hvad er forudbetalt leje?

Ved indflytning af et lejemål kan udlejer i visse tilfælde kræve forudbetalt leje. Forudbetalt leje fungerer som udlejers sikkerhed for, at lejeren ikke kan fraflytte lejemålet uden en opsigelse eller før opsigelsesperioden er afsluttet.

 

 

Forskel på depositum og forudbetalt leje

Mange ender ofte med at forveksle depositum og forudbetalt leje med hinanden, men der er dog nogle klare forskelle på de to.

Et depositum er først og fremmest et beløb, som kan opkræves af udlejer i forbindelse med indflytning af et lejemål. Beløbet må svare til højst tre måneders husleje ved private lejemål. Ved erhvervslejemål vil depositum typisk svare til 3-6 måneders husleje. Depositummet er et beløb, som udlejer holder på og betaler tilbage ved fraflytning, når diverse flytteomkostninger er gjort op.

Depositummet skal fungere som udlejers sikkerhed for, at der bliver malet eller udført eventuelle reparationer ved fraflytning af lejemålet. Disse udgifter vil således blive trukket fra depositummet, men i tilfælde hvor istandsættelsen overstiger det indbetalte depositum, har udlejer ret til at opkræve det resterende beløb fra lejer. Det vil sige, at det indbetalte depositum ikke er et loft for, hvor meget lejemålet må udbedres for.

Når det kommer til forudbetalt leje, så bruges dette ikke til udbedringer ved fraflytning. I stedet bruges forudbetalt leje til at dække for de sidste måneders husleje, som der er blevet betalt for. Det vil sige, at eksempelvis tre måneders forudbetalt leje dækker for de sidste tre måneders husleje. Dette vil typisk dække over den sidste periode af lejeforholdet.

Den forudbetalte leje kan også gå ind og dække i tilfælde af, at lejer ikke betaler sin husleje i en periode. Udlejer må kun kræve maksimalt 3 måneders forudbetalt leje. 

 

 

Hvornår får man forudbetalt leje tilbage?

Som udgangspunkt bliver den forudbetalte leje brugt til at dække de sidste måneders husleje. Hvis dette er tilfældet, eller hvis den forudbetalte leje er blevet brugt til at dække for manglende betaling af husleje, vil lejer ikke få tilbagebetalt sin forudbetalte leje.

Hvis lejer dog vælger at fraflytte lejemålet før opsigelsesperiodens udløb, så har udlejer pligt til at forsøge at finde en anden lejer. Hvis dette lykkedes for udlejeren, så har vedkommende krav på at tilbagebetale den forudbetalte leje til lejer svarende til den periode, som lejeboligen er genudlejet i.

Hvis udlejer har mulighed for at genudleje lejemålet i opsigelsesperioden, men undlader at gøre dette, har lejer ligeledes krav på at få tilbagebetalt den forudbetalte leje svarende til den periode, hvori udlejer kunne have genudlejet lejemålet.

Hvis ovennævnte tilfælde finder sted, har udlejer pligt til at tilbagebetale den forudbetalte leje.