Tilbagebetaling af depositum – hvordan foregår det?

Der findes forskellige regler for tilbagebetaling af depositum, som er vigtige at kende til, uanset om det drejer som om et depositum i forbindelse med et privat lejemål eller et erhvervslejemål.

Hos Kereby har vi lavet en oversigt over, alt hvad du skal vide, når det kommer til tilbagebetaling af depositum.

Kereby Depositum

Hvad er et depositum?

Først og fremmest er det værd at nævne, hvad et depositum er. Et depositum er et beløb, som du betaler til din udlejer, når du flytter ind i et nyt lejemål. Udlejeren holder på beløbet, imens du bor i lejemålet og skal tilbagebetale depositummet ved fraflytning.

Lejeloven § 34 beskriver et depositum som følgende:

“Udlejer kan i lejeforhold om beboelseslejligheder og enkeltværelser til beboelse ved lejemålets indgåelse som depositum kræve et beløb svarende til indtil 3 måneders leje. Beløbet henstår til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning”.

Det vil sige, at depositummet fungerer som udlejerens sikkerhed for lejerens forpligtelser i forbindelse med fraflytning. Et depositum går altså ind og dækker, hvis der eksempelvis skal males, hvis der ikke er blevet gjort tilstrækkeligt rent, eller hvis der er blevet forvoldt skader på lejemålet. Udlejer må kun kræve et depositum i forbindelse med, at lejekontrakten bliver underskrevet.

Et depositum skal ikke forveksles med et indskud, som i stedet svarer til alt det, som du skal betale, når du flytter ind i et lejemål. Du kan læse om forskellen på et indskud og depositum er her.

 

 

Hvornår skal depositum tilbagebetales?

Der er ifølge lejeloven ingen frist ved tilbagebetaling af depositum ved fraflytning. Dog skal udlejer som udgangspunkt tilbagebetale depositummet, så snart det er blevet opgjort, hvor meget der skal refunderes til lejer, eller hvor meget udlejer skylder for eventuelle skader på lejemålet.

Ifølge lejeloven er det udlejerens ansvar at udarbejde en opgørelse vedrørende eventuelle skader og reparationer, som depositummet skal bruges på. Ligeledes er det udlejerens pligt at aflevere denne opgørelse til lejer, så lejer ved, hvad depositummet er blevet brugt på.

Hvis udlejeren ikke har udarbejdet en fraflytningsrapport, og udleveret denne til lejer inden for fristen angivet af lejeloven (typisk 14 dage efter fraflytning), kan udlejeren være forpligtet til at betale hele depositummet tilbage.

Du kan læse nærmere om reglerne for istandsættelse ved fraflytning her, herunder også hvad en fraflytningsrapport er.

Typisk vil tilbagebetaling af depositum ske inden for 1-2 måneder. Dette afhænger naturligvis af processen ved fraflytningen, og hvorvidt udlejeren har en saglig begrundelse for at tilbageholde depositummet i en længere periode.

 

 

Tilbagebetaling af depositum ved erhvervslejemål

Erhvervslejeloven dikterer stort set ikke nogle regler i forhold til depositum. Ifølge erhvervslejeloven § 38 kan udlejer dog kræve et depositum fra lejer, hvis lejer foretager ombygninger i erhvervslejemålet.

Lejer har nemlig ret til at foretage ombygninger i det lejede, hvis disse ombygninger er sædvanlige for den type virksomhed, der efter aftalen drives i erhvervslejemålet. Dog skal lejer kunne give udlejer 8 ugers varsling inden ombygningen finder sted. Hertil står der beskrevet i erhvervslejeloven § 38 stk. 3 at:

“Udlejeren kan forlange, at lejeren, inden ombygning og installationer foretages efter stk. 1 og 2, indbetaler et rimeligt depositum til sikkerhed for udlejerens krav mod lejeren efter stk. 4”.

Hvis lejer har betalt et depositum, skal tilbagebetaling af depositum ved erhvervslejemål ligeledes betales helt eller delvist ved fraflytning. Tilbagebetalingen skal ske, når kravene fra udlejers side er fyldestgjort, herunder i forhold til istandsættelseskrav og krav på betaling af leje.