Istandsættelse ved fraflytning

Når en lejer skal flytte ud af sit lejemål, skal der ske en istandsættelse ved fraflytning, så lejemålet kan være klar til de næste, der flytter ind.

Der gælder forskellige regler, når det kommer til istandsættelse ved fraflytning, som er vigtige at have styr på. Hos Kereby har vi derfor lavet en guide, så du nemt kan danne et overblik over, hvad der skal ordnes inden fraflytningen af et lejemål.

Hvor meget kan udlejer forlange ved fraflytning?

Ifølge lejeloven er der blevet fastsat en grænse for, hvad en udlejer kan forlange ved fraflytning. Som udgangspunkt har du som lejer ikke pligt til at aflevere lejemålet i en bedre stand, end da du selv overtog lejemålet.

Der er dog varierende regler for, hvad en udlejer kan forlange ved fraflytning afhængig af, hvornår lejekontrakten er blevet indgået.

Hvis din lejekontrakt er indgået før den 1. juli 2015, kan din udlejer kræve, at du afleverer lejemålet nyistandsat, såfremt at lejemålet var nyistandsat, da du flyttede ind. Dette betyder, at du selv skal betale for en istandsættelse af lejemålet, så det fremstår nyt.

Hvis din lejekontrakt derimod er indgået efter den 1. juli 2015, så kan udlejeren kræve en ‘normalistandsættelse’. Dette indebærer typisk lakering af gulv eller maling ved fraflytning.

Hvis din udlejer også har mere end ét lejemål, som vedkommende udlejer, skal der afholdes ind- og fraflytningssyn. Det vil sige, at lejemålet skal synes senest 2 uger efter, at udlejeren er gjort bevidst om, at du er fraflyttet. Lejer skal indkaldes til synet med mindst en uges varsel.

Hvis udlejer derimod kun har ét lejemål, er der ikke pligt til at afholde fraflytningssyn. Dog skal udlejer gøre lejeren opmærksom på kravene for istandsættelse inden der er gået 2 uger fra fraflytningen. Det vil sige 2 uger fra lejeren har afleveret sine nøgler til udlejer. Hvis denne frist ikke overholdes, kan udlejer ikke kræve, at du som lejer betaler for en udbedring af eventuelle mangler. Få derfor altid en kvittering på, hvornår du har afleveret nøglerne til udlejer, for at undgå eventuelle fremtidige uoverensstemmelser.

Som lejer skal du være opmærksom på, at du ikke er oplyst prisen for udbedringerne, hvilket skyldes, at udlejer først kender prisen, når udlejer har modtaget en regning direkte fra håndværkerne.

Fraflytning

Rengøring af lejlighed ved fraflytning

Det er lejers pligt at foretage en en grundig rengøring af lejlighed ved fraflytning. Udover en rengøring af gulvet samt diverse overflader i lejemålet, skal der også foretages en mere dybdegående rengøring af diverse apparater.

Dette inderbærer eksempelvis rens af ovn, komfur og emhætte. Ligeledes skal filter i henholdsvis emhætte og opvaskemaskine renses. Køleskabet samt fryser skal rengøres og afrimmes, og andre armaturer i både køkkenet og badeværelset skal renses for kalk.

Hvis lejemålet ikke er blevet rengjort ordentligt ved fraflytning, vil rengøringen blive foretaget på fraflytters regning. Det kan derfor godt betale sig, at være ekstra grundig i sin rengøring.

fraflytningsrapport

Hvad er en fraflytningsrapport?

Når fraflytningssynet, som beskrevet ovenfor, skal foretages, skal udlejeren udarbejde en såkaldt fraflytningsrapport. Denne rapport skal udleveres til lejeren ved fraflytningssynet enten fysisk eller på mail. Hvis rapporten udleveres på mail, skal lejeren bekræfte modtagelsen på mail med det samme.

Hvis du som lejer ikke kan deltage til synet, skal udelejeren sende fraflytningsrapporten til dig efter senest 2 uger. Det er vigtigt at påpege, at du som lejer ikke skal skrive under på en fraflytningsrapport, hvis ikke du er enig i dets indhold. Hvis du er uenig i det, der står i fraflytningsrapporten, har du som lejer ret til at gøre indsigelse eller klage.

fraflytningsopgørelsen

Hvad er en fraflytningsopgørelse?

En fraflytningsopgørelse er en opgørelse over de udgifter, du som lejer skal betale for, når det kommer til istandsættelsen af det lejemål, som du skal flytte fra. Opgørelsen indeholder de aftaler, som udlejer og lejer har indgået i fraflytningsrapporten. Det vil sige, at fraflytningsopgørelsen udelukkende er en økonomisk opgørelse over det ting, som skal istandsættes ved fraflytningen. Eventuelle huslejerestancer kan dog også indgå i opgørelsen.

Der er ikke en frist for, hvornår lejer skal have modtaget flytteopgørelsen, men typisk vil det ske et par måneder efter fraflytningen.

Specifikationskrav i flytteopgørelsen

I flytteopgørelsen er det ikke tilstrækkeligt, hvis der indgår en samlet udgift for istandsættelse ved fraflytning. I stedet skal der oplyses, hvad hver udgiftspost er blevet brugt på, og hvor meget det har kostet. Dette kan eksempelvis være udgiften på malerarbejde af lejemålet. Dette formkrav kaldes for ‘specifikationskravet’.

Det er kun tilladt for udlejeren at inkludere udgifter til istandsættelse, som allerede er angivet i fraflytningsrapporten. Derfor bør du som lejer altid kigge fraflytningsrapporten grundigt igennem for at sikre, at du ikke er blevet pålagt betaling for noget arbejde, som ikke er angivet i rapporten. Det eneste lejer pålægges for, som ikke indgår i fraflytningsrapporten, er eventuelle ‘skjulte mangler’. Det vil sige mangler, som udlejeren ikke har haft mulighed for at opdage ved fraflytningen, men først senere er blevet bekendt med.

Som udgangspunkt må udlejer kun inkludere udgifter til istandsættelse af lejemålet, hvor lejer er pålagt vedligeholdelsespligten. Det betyder, at lejer ikke kan blive pålagt betaling for eksempelvis den udvendige vedligeholdelse, hvis lejer ifølge lejekontrakten kun er pålagt ansvar for den indvendige vedligeholdelse.

Som udgangspunkt er lejeren kun pålagt den indvendige vedligeholdelsespligt, hvilket typisk indebærer, at lejemålet skal have ny maling af væggene eller lakering af gulvene. For at udvide aftalen, så den også indebærer, af lejer er pålagt den udvendige vedligeholdelsespligt, skal dette indgå i lejekontrakten.

Specifikationskravet eksisterer, for at gøre det lettere for lejeren at orientere sig i de forskellige udgifter og dermed vurdere, om de er rimelige, således at lejeren ikke bliver snydt.

Det er en god idé, hvis udlejeren vedlægger en kopi af regningerne fra håndværkerne i specifikationskravet.